ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ALTERA VITA Διεύθυνση: Αγρός Τ.Θ. Ε.11 Τηλ:2281086249 /κιν: 6972204356 Φαξ: 2281042848 Εmail:alteravitacyclades@gmail.com